English
כניסה לניהול הפדגוגי
הגדר/י כדף הבית   הוסף/י למועדפים  
     
 
סמל החברה

סמארט סקול משתתפת בתוכנית התקשוב הלאומי שמוביל משרד החינוך (29/07/2010)

 

בכנסים שנערכו על-ידי המשרד בצפון, דרום ומרכז הארץ, הציגו נציגי החברה את הפתרונות המתקדמים לבתי-ספר:
מערכת לניהול ציונים, משמעת ותעודות ממוחשבות – משלימת מנב"ס, אתר בית-ספרי ופתרונות שיבוץ וניהול מערכת שעות.
כל זאת תחת מעטפת ה-Webtop - שער למידה אינטרנטי המרכז מגוון צרכים של תלמידים ומורים.

בכנסים שנערכו על-ידי המשרד בצפון, דרום ומרכז הארץ, הציגו נציגי החברה את הפתרונות המתקדמים לבתי-ספר:

מערכת לניהול ציונים, משמעת ותעודות ממוחשבות – משלימת מנב"ס, אתר בית-ספרי ופתרונות שיבוץ וניהול מערכת שעות.

כל זאת תחת מעטפת ה-Webtop - שער למידה אינטרנטי המרכז מגוון צרכים של תלמידים ומורים.