English
כניסה לניהול הפדגוגי
הגדר/י כדף הבית   הוסף/י למועדפים  
     
 
סמל החברה

רפורמות אופק חדש ועוז לתמורה נכנסות לתלמ"ש (07/04/2014)

רפורמות אופק חדש  ועוז לתמורה נכנסות לתלמ"ש
בעקבות השינויים במבנה שבוע העבודה של המורים עם כניסת הרפורמות לפעימה האחרונה, פותח עבורכם מנגנון לניהול ומעקב אחר משרת המורה. חלון פרטי המורה יאפשר לכם לקבל נתונים אודות גודל משרתו של המורה ומספר השעות הפרטניות והשהייה לפי טבלאות שבוע עבודה למורה של משרד החינוך. המנגנון מאפשר ניהול עקבי של מורים אשר משרתם מפוצלת ברפורמות שונות.