English
כניסה לניהול הפדגוגי
הגדר/י כדף הבית   הוסף/י למועדפים  
     
 
סמל החברה
טלפון במשרדי החברה: 077-3399999, פקס: 03-5372057.
כתובת למשלוח מכתבים: ת.ד 19067 תל אביב 61190.
שימו לב: אין לשלוח דרך טופס זה פניות לשירות. לקוחות קיימים - נא לפנות דרך המנהל האחראי בבית-הספר.
פניות בנוגע לסיסמאות לא תענינה. מורים, יש לפנות לאחד ממנהלי המערכת בבית ספרך.
הורים ותלמידים, ניתן לבצע שחזור פרטי כניסה ב-Webtop (לבעלי מייל מאומת במערכת).

יצירת קשר

שם פרטי: שם משפחה:
חברה / מוסד: סמל מוסד:
תפקיד: כתובת:
עיר: טלפון נייח:
טלפון נייד: דואר-אלקטרוני:
פקס: מטרת פנייה:
הודעה:
אנא הקלד/י את הספרות שבתמונה: