English
כניסה לניהול הפדגוגי | הזמנת ימי שיבוץ
הגדר/י כדף הבית   הוסף/י למועדפים  
     
 
סמל החברה

Smart School - ניהול ציונים ואירועי משמעת

"סמארט סקול" היא המערכת האולטימטיבית והחדשה ביותר לניהול מכלול התהליכים הפדגוגיים בבית-הספר: אירועי משמעת, ציונים, בגרויות, הפקת תעודות, התאמות לימודיות ועוד. המערכת מבוססת אתר ומאפשרת לכל בעל תפקיד לצפות במידע הרלוונטי לו ולפעול בהתאם. באמצעות המערכת ניתן לייעל תהליכים לאין ערוך ולספק סביבת עבודה שיתופית, מבוקרת וחכמה יותר.

סמארט סקול הינה מערכת משלימת מנבס הפועלת באישור משרד החינוך ומתממשקת למנבס משרד החינוך. לחץ כאן לצפייה באישור.

ידידותיות למשתמש וחווית שימוש ייחודית

ידידותיות למשתמש
השימוש במערכת הוא פשוט וידידותי למשתמש, אף לאלו שאינם בעלי אוריינטציה טכנולוגית. בצידה הימני של המערכת קיים תפריט ניווט אשר פריטיו עדכניים בהתאם לתפקידו של המשתמש בבית-הספר ומקוטלגים לפי נושא. כך, ניתן לאתר פעולה רצויה במהירות הבזק ולסגל תהליך עבודה מהיר, שוטף ואפקטיבי. בנוסף, עם ההתחברות למערכת נחשף כל משתמש לתמונת מצב מפורטת הרלוונטית לו. לדוגמה, עבור מנהל/ת המערכת תוצגנה סטטיסטיקות ביצועי מורים, גרף אירועי משמעת, אירועי הערכה אחרונים ועוד.

נגישות מכל מחשב שמחובר לאינטרנט

נגישות
הגישה למערכת מתאפשרת באמצעות כל מחשב בעל חיבור לאינטרנט, בכל דפדפן קיים וללא כל התקנה או דרישות מוקדמות. עובדה זו מקנה יכולת הטמעה מהירה במיוחד של המערכת, כך שניתן להתחיל לעבוד באופן מיידי, ללא כל עיכוב. זאת ועוד, היותה של המערכת אינטרנטית תורמת לגמישות העבודה; המידע נשמר באופן מרוחק וללא כל תלות במחשבו של המשתמש, כך שניתן להתחיל בתהליך ולהמשיכו במועד, זמן או מיקום אחר.

זמינות מידע ושקיפות נתונים

שקיפות נתונים
על-מנת לאגד את המידע בצורה יעילה ולספק זמינות מיידית לכל דורש, מספקת המערכת כרטיס תלמיד מפורט אשר כולל את נתוניו האישיים, אירועי משמעת, ציונים שוטפים ותקופתיים, ציוני מגן ובגרות, מרכיבי הערכה, הערות מחנך/ת, התאמות לימודיות ועוד. כמו כן, כל תלמיד והוריו יכולים לצפות במכלול הנתונים אותם מזין המורה, על-ידי צפייה באתר או קבלת התראה ב-SMS. זאת כמובן, בכפיפות למערכת הרשאות פרטנית אשר מאפשרת לחשוף מידע ונתונים לכל סוג משתמש בנפרד.

מערכת התראות לניטור חכם ואפקטיבי

מערכת התראות
מערכת ההתראות מאפשרת לכל משתמש לקבל עדכונים אוטומטיים ולפי הגדרה ופילוח מותאמים אישית. למשל, ביכולתו של מורה להגדיר כי ברצונו להציג את פירוט כל התלמידים אשר להם אירועי משמעת לא-מוצדקים בטווח תאריכים נתון. עם יצירת ההגדרה, יוצגו כל התלמידים אשר עונים להגדרה זו ובנוסף, בכל פעם בה יתווסף תלמיד חדש אשר עונה להגדרות ההתראה, יעודכן המורה בדבר ובאופן אוטומטי לחלוטין. כך, חוסכת מערכת זו עבודה רבה למשתמש ומאפשרת לו לקדם ולייעל תהליכים אחרים.

מוכנות מיידית לימי הורים וישיבות ציונים

מוכנות תמידית
לרשות מורים מקצועיים, מחנכים, רכזים ומנהלים מערכת דוחות מתקדמת אשר מאפשרת להצליב חיתוכים שונים ומגוונים עבור כיתות, שכבות, קבוצות לימוד ותלמידים פרטנית, ובאופנים רבים, כגון: דוח מונה, דוח מפורט, דוח סדין ועוד. כך, מספקת המערכת מוכנות תמידית לימי הורים, ישיבות ציונים או כל צורך פדגוגי אחר.