English
כניסה לניהול הפדגוגי | הזמנת ימי שיבוץ
הגדר/י כדף הבית   הוסף/י למועדפים  
     
 
סמל החברה

שיבוץ מערכת שעות על-ידי מיטב המשבצים

סמארט סקול הוא בית התוכנה הגדול בישראל גם בתחום שיבוץ מערכת השעות, בניית מערכת שעות והרכבת מערכת שעות. חברתנו פורסת מערכי שיבוץ רבים בהם לוקחים חלק מאות מוסדות ברחבי הארץ על-מנת לבנות מערכת שעות נוחה ומדויקת עבורם, אשר עונה לכל האילוצים הקיימים. את מערכת השעות אנו משבצים בתוכנת התלמ"ש של החברה ומתמודדים עם כל סוגי המערכת, ומרכיבים את שבוע העבודה למורה עם שעות 'אופק חדש' ו'עוז לתמורה'.

תוכנת התלמ"ש פועלת באישור משרד החינוך. לחץ כאן לצפייה באישור.

שיבוץ מערכת השעות הבית-ספרית באמצעות תוכנת תלמ"ש

בניית מערכת שעות
למערכת השעות השפעה מכרעת על תפקוד והתנהלות בית הספר במהלך שנת הלימודים. אנו מספקים לכם תוכנה מתקדמת ונוחה לשימוש עצמי לתכנון ובניית מערכת השעות. המערכת מאפשרת תכנון סדין וחלוקת שעות התקן למשרות המורים, ניהול משרות ברפורמות אופק חדש ועוז לתמורה, ממשקים מתקדמים למערכות משרד החינוך ומערכת הציונים של סמארט סקול, שליחת דוא"ל למורים והפקת דוחות.

שירותי שיבוץ ובניית מערכת

הרכבת מערכת שעות
שירות השיבוץ ניתן ע"י צוות מומחים איכותי ומנוסה בבניית מגוון רחב של מערכות שעות. המשבצים הינם בעלי ניסיון עשיר בהתמודדות עם סוגי מערכות שונות ובקיאים בדרישות ורפורמות משרד החינוך. סמארט סקול מעניקה שירותי תמיכה טכנית ללקוחות הרוכשים שירות שנתי, עבור לקוחות ללא שירות יסופקו כל הדוחות הרלוונטיים לניהול המערכת לאורך שנת הלימודים.

ניהול משרות מורים ומחשבון שעות רפורמה

שיבוצי מערכת שעות
כחלק מכניסתן של רפורמות אופק חדש ועוז לתמורה פותח מחשבון מתקדם לניהול וחישוב משרות המורים בהתאם לשיוכם ברפורמות. התלמ"ש מאפשר את ניהול תקן השעות של המורה בבית הספר לבניית משרתו, חישוב גמולים, מעקב אחר עמידה בקביעות של מורים והפקת דוחות לתקני מורים.

ניהול תקן שעות בית ספרי

רשימת לקוחות שמשבצים איתנו
מערכת התלמ"ש מקנה כלים לניהול תקן השעות הבית ספרי על-פי תקן השעות המוגדרות במתנ"ה ותקן המגמות ומסלולי הלמידה עבור תיכונים. המערכת מאפשרת לתכנן את סל השעות הבית ספרי לצורך מעקב ושימוש בתקן השעות בתהליך בניית מערכת הקבועה. כמו כן, התלמ"ש מאפשר יצוא והפקת דוחות של ניצול השעות בחתכים שונים (גורם משלם, רפורמה, מקצוע ועוד...).