English
כניסה לניהול הפדגוגי | הזמנת ימי שיבוץ
הגדר/י כדף הבית   הוסף/י למועדפים  
     
 
סמל החברה

ניהול יומי של שינויים במערכת ודיווחם למורים ותלמידים

שוטף, יהלום וסופר סקול הן תוכנות לניהול יום-יומי של שינויים מערכתיים והפצתם. יחדיו, שלושתן מהוות את החבילה המשתלמת, הטובה והמקיפה ביותר עבור בית-הספר, תלמידיו וסגל מוריו. תוכנת השוטף היא כלי ניהול ליצירת, עריכת וארגון שינויי מערכת לרבות היעדרויות מורים, חיסורים ועוד. יהלום עובדת במקביל לשוטף ומפיצה אוטומטית את המידע במסכים ברחבי בית-הספר, כך שתלמידים נחשפים באופן מיידי לכל שינוי, הודעה או מידע חיוני אותו יש להעביר. תוכנת הסופר סקול משלימה את המעגל ומאפשרת לצפות במכלול העדכונים מהשוטף באמצעות אתר אינטרנט ובכל זמן נתון.

שוטף

שוטף
ניהול יומי של היעדרויות מורים ושינויי מערכת, לוח אירועים, לוח מבחנים והודעות למורים ולתלמידים. המערכת יודעת להתמודד עם היעדרות מורים ולהציע חלופות למילוי מקום ע"פ הגדרות המשתמש. דוחות יומיים למורים ותלמידים על שינויי המערכת. דוחות חודשיים של היעדרויות/תוספות שעות למורים והפסדי שיעורים לתלמידים.

יהלום

יהלום
דיווח שינויי המערכת היומיים למסכים ברחבי בית הספר ובחדר המורים. מאפשר לצוות המורים ולתלמידים להתעדכן בזמן אמת ומצמצם משמעותית את העומס על אחראי מערכת השעות בבית הספר.

סופר סקול

סקול-זון
מאפשר לעדכן בצורה שוטפת וללא עבודה נוספת את התלמידים והמורים ישירות לחשבון האישי שלהם באינטרנט כך שכל משתמש רואה את השינויים הרלוונטים לו באינטרנט מכל מקום. כמו כן, מאפשר לכל מורה לנהל קבוצת דיון בנושאי השיעור ולתלמידים להיות פעילים בנושאים הנלמדים גם מחוץ לשעות בית הספר: הגשת עבודות, שאלות משיעורי בית וכדומה. שליחת הודעות לפי תפוצה של קבוצות הלימוד בבית הספר, שליחה אישית לחשבונות האישיים של תלמידי קבוצת הלימוד. מאפשר שליחת תרגילים, חומרי לימוד, הודעות וכדומה.