English
כניסה לניהול הפדגוגי | הזמנת ימי שיבוץ
הגדר/י כדף הבית   הוסף/י למועדפים  
     
 
סמל החברה

ניהול יומי של שינויים במערכת ודיווחם למורים ותלמידים

מערכת אינטרנטית לניהול מערכת השעות הבית ספרית בשגרה. השוטף מאפשר מעקב אחר היעדרויות מורים, שינויים יומיים, אירועים ומבחנים. השוטף מקל על העבודה היום יומית של אחראי/ת מערכת ומאפשר לנהל את השינויים במערכת בצורה מושכלת, נוחה ובשקיפות לגורמים הרלוונטיים. בנוסף, ניתן לחשוף את המידע למורים/הורים/תלמידים במספר פלטפורמות כגון: אפליקציה [webtop], מסך הודעות, אתר בי"ס, אימייל ובמערכת סמארט סקול.

ניהול יומי של מערכת השעות

ניהול יומי של מערכת השעות
הוספת היעדרויות, אירועים, מבחנים, שינוי חדר ותוספת של שיעורי תגבור/השלמה.
חלון טיפולים אחד אשר מרכז לנו את כל ה"בעיות" שנוצרו לנו עקב היעדרויות מורים, ליווי באירועים, השגחה במבחנים ועוד.
ניתן לבצע סוגי טיפול שונים כגון מילוי מקום, ביטול שיעור, הזזה וצמצום, מיזוג קבוצת לימוד, פיצול קבוצת לימוד לכיתות אם ועוד.
הפקת דוחות חודשיים של היעדרויות ותוספות שעות למורים.

אירועים ומבחנים

אירועים ומבחנים
הוספת אירוע שעתי, יומי ותקופתי לדוגמא: טיול, הרצאה, יום שלח, הצגה. בנוסף, ניתן לקבוע מלווה לאירוע לפי המערכת הכיתתית או לבחור את מחנך הכיתה.
אפשרות הוספה של אירוע לכיתה, שכבה או אירוע בית ספרי.
אפשרות הוספה של מבחן כיתתי/שכבתי ולבצע שיוך משגיחים בהתאם לצרכים שאנו רוצים (למשל מורה קבוצת הלימוד או מורים מהמערכת הכיתתית).
השוטף עובד בהלימה מלאה עם המערכת סמארט סקול וניתן להציג אירועים אלו בסמארט סקול, ליצור מבחנים למורים בסמארט סקול, להצדיק אוטומטית חיסורים לתלמידים שיצאו לאירוע ועוד.

שקיפות המידע לכל גורמי בית-הספר

שקיפות המידע לכל גורמי בית-הספר
ניתן לחשוף את שינוי המערכת, אירועים ומבחנים בכל זמן אשר נרצה, להגדיר למי נרצה לחשוף ולבחור איפה לחשוף את המידע.
מורה – יכול לראות את השינוי מערכת, אירועים ומבחנים בסמארט סקול, בדוח אירועים בשיעור בסמארט סקול, התראות באפליקציה, הודעת SMS ולקבל את כל השינויים במייל .
אפשרות חשיפת המידע בצורה מרוכזת לבעלי תפקידים כגון: מנהלים, רכזי שיכבה, מחנכים ועוד

הפצת השינויים אונליין לתלמידים ולהורים

 הפצת השינויים אונליין לתלמידים ולהורים
תלמידים והורים יכולים לראות את השינוי מערכת, אירועים ומבחנים באפליקציה, במסך הודעות ובאתר בי"ס. בנוסף, לקבל התראות על השינויים באפליקציה.
החשיפה להורים ותלמידים הינה תמיד לפי הגדרת בית הספר.